آرتروسکوپی لگن

آرتروسکوپی لگن آرتروسکوپی در واقع یک روش جراحی به شکل کم تهاجمی است که با یک برش حدوداً نیم سانتی متر وارد مفصل لگن می شوند. روش کم تهاجمی یعنی احتمال آسیب به قسمت های دیگر بسیار پایین است. در نتیجه جراحت و برش های ناشی از این جراحی نیز درمدت زمان کوتاه تری ترمیم […]

read more »
Call Now Button