بعد از تعویض مفصل ران

بعد از تعویض مفصل ران زمان جراحی برای خیلی از بیماران نامفهوم است و اکثر افراد از چیزهایی که نمی دانند می ترسند و یا با شک و دو دلی به آن نگاه می کنند.به همین دلیل می خواهیم در مورد مراحل بعد از جراحی تعویض مفصل ران صحبت کنیم. دکتر مجید عابدی متخصص و […]

read more »
Call Now Button