درمان پارگی رباط صلیبی

درمان پارگی رباط صلیبی یکی از آسیب های شایع ورزشی که اکثر ورزشکاران با آن درگیر هستند، پارگی های رباط صلیبی می باشد . در واقع دو نوع رباط صلیبی قدامی و خلفی داریم . این دو نوع رباط به صورت ضربدری کنار یکدیگر قرار گرفته اند و چرخش زانو را کنترل می کنند، همچنین […]

read more »
Call Now Button