آرتریت زانو و روش های درمانی آن

التهاب مفاصل یا آرتریت یکی از بیماری های شایع است که در هر قسمت از بدن به خصوص زانو ممکن است رخ دهد. بیماری آرتریت می تواند فعالیت های بسیار ساده ای همچون راه رفتن و بالا رفتن از پله ها را مختل نماید به نحوی که دیگر فرد قادر به انجام این نوع فعالیت […]

read more »
Call Now Button