درمان پارگی منیسک

درمان پارگی منیسک مفصل زانو از سه استخوان فمور، تیبیا و پاتلا تشکیل شده است. غضروف در مفصل همانند یک ضربه گیر عمل می کند، که این غضورف منیسک نام دارد و در حقیقت وجود منیسک سبب می شود تا مفصل زانو در جای خود به صورت ثابت نگه داشته شود. اما اگر منیسک آسیب […]

read more »
Call Now Button