دررفتگی مفصل ران

دررفتگی تروماتیک لگن زمانی اتفاق می افتد که سر استخوان ران (فمور) به زور از حفره خود در استخوان لگن (لگن) خارج شود. معمولاً برای دررفتن مفصل ران به نیروی زیادی نیاز است. تصادفات اتومبیل و سقوط از ارتفاع قابل توجه علل شایعی هستند و در نتیجه صدمات دیگری مانند شکستگی استخوان اغلب با دررفتگی […]

read more »
Call Now Button