آرتروسکوپی زانو

آرتروسکوپی زانو آسیب دیدگی های زانو و بیماری همچون آرتروز می تواند بر روی کیفیت زندگی تاثیر گذار باشد . با افزایش سن احتمال ابتلا به بیماری آرتروز بیشتر می شود به همین منظور انجام جراحی آتروسکوپی یا تعویض مفصل زانو روز به روز از محبوبیت بیشتری برخوردار می شود . آرتروسکوپی یک جراحی کم […]

read more »
Call Now Button