Read more about the article آرتریت زانو و روش های درمانی آن
درمان آرتریت زانو

آرتریت زانو و روش های درمانی آن

التهاب مفاصل یا آرتریت یکی از بیماری های شایع است که در هر قسمت از بدن به خصوص زانو ممکن است رخ دهد. بیماری آرتریت می تواند فعالیت های بسیار…

ادامه خواندنآرتریت زانو و روش های درمانی آن
Read more about the article درمان آسیب و پارگی تاندون زانو
درمان آسیب و پارگی تاندون زانو

درمان آسیب و پارگی تاندون زانو

درمان آسیب و پارگی تاندون زانو با آسیب دیدگی پارگی رباط صلیبی زانو فرد دچار محدودیت حرکتی می شود . این نوع آسیب دیدگی یکی از شایعترین آسیب های ورزشی…

ادامه خواندندرمان آسیب و پارگی تاندون زانو
Read more about the article چگونه دررفتگی زانو را درمان کنیم؟
چگونه دررفتگی زانو را درمان کنیم؟

چگونه دررفتگی زانو را درمان کنیم؟

دررفتگی زانو یکی از آسیب های شدید که برای مفصل زانو اتفاق می افتد دررفتگی زانو است، در این آسیب دیدگی مفصل تیبیا از استخوان فمور جدا شده و دررفتگی…

ادامه خواندنچگونه دررفتگی زانو را درمان کنیم؟
Read more about the article درمان دردهای جلوی زانو
درمان دردهای جلو زانو

درمان دردهای جلوی زانو

دردهای جلوی زانو دردهای جلو زانو در جوانان شیوع بالایی دارد و این گونه دردها با عنوان سندرم درد پاتلا فمورال یا کشکک زانو شناخته می شوند. استخوان پاتلا یا…

ادامه خواندندرمان دردهای جلوی زانو
Read more about the article درمان زانو پرانتزی در شیراز
زانو پرانتزی

درمان زانو پرانتزی در شیراز

زانو پرانتزی چیست؟ در صورتی که فاصله دو زانو در فرد به هنگام ایستادن و چسباندن قوزک های داخلی بیش از سه سانتی متر باشد احتمال وجود پای پرانتزی وجود…

ادامه خواندندرمان زانو پرانتزی در شیراز