دکتر مجید عابدی – متخصص ارتوپدی

آرتروسکوپی | آرتروپلاستی | پارگی رباط صلیبی

مقالات اخیر

عفونت بعد از جراحی تعویض مفصل
عفونت بعد از جراحی تعویض مفصل

عفونت بعد از جراحی تعویض مفصل جراحی تعویض مفصل از پیچیده ترین جراحی…

جراحی تعویض مفصل
جراحی تعویض مفصل در شیراز

جراحی تعویض مفصل یکی از جراحی های ارتوپدی، جراحی تعویض مفصل است که…

تفاوت استئوآرتریت و آرتریت روماتوئید
تفاوت استئوآرتریت و آرتریت روماتوئید

تفاوت استئوآرتریت و آرتریت روماتوئید بیماری های روماتیسمی شامل طیفی از اختلالات عضلانی…

O r t h o p e d i c   C e n t e r

Call Now Button