دکتر مجید عابدی – متخصص ارتوپدی

آرتروسکوپی | آرتروپلاستی | پارگی رباط صلیبی

مقالات اخیر

مراقبت های بعد از جراحی تعویض مفصل ران
مراقبت های بعد از جراحی تعویض مفصل ران

مراقبت های بعد از جراحی تعویض مفصل ران در مواجه با اکثر بیمارانی…

عفونت بعد از جراحی تعویض مفصل
عفونت بعد از جراحی تعویض مفصل

عفونت بعد از جراحی تعویض مفصل جراحی تعویض مفصل از پیچیده ترین جراحی…

جراحی تعویض مفصل
جراحی تعویض مفصل در شیراز

جراحی تعویض مفصل یکی از جراحی های ارتوپدی، جراحی تعویض مفصل است که…

O r t h o p e d i c   C e n t e r

Call Now Button