دکتر مجید عابدی 
فوق تخصص زانو،تعویض مفصل و آسیب های ورزشی

جهت رزرو نوبت، لطفا مدارک بیمار(عکس،گزارش ام آر آی،نامه از سایر پزشکان) را جهت بررسی و تایید به آدرس واتساپ یا تلگرام زیر ارسال نمایید 👇🏻